dr n. med. Agnieszka Jabłeka

Geriatra. Specjalista chorób wewnętrznych. Specjalizuje w leczeniu i opiece nad osobami starszymi, diagnozie i leczeniu zaburzeń pamięci i depresji, poprawą sprawności seniorów. Wspiera rodziny opiekujące się osobami w podeszłym wieku, związanymi z tym problemami z pielęgnacją osób leżących i przewlekle chorych. Zajmuje się również kompleksową diagnostyką i leczeniem szeregu chorób wieku podeszłego, w tym chorobą Alzheimera.

Praktykuje w Poradni Geriatrycznej Szpitala Miejskiego w Tychach. Uczestniczy w licznych zjazdach krajowych pogłębiając swoją wiedzę i praktykę medyczną.