dr n. med. Piotr Dąbrowski

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Już jako student czynnie uczestniczył w działalności naukowej uczelni czego efektem jest 14 doniesień na krajowych i międzynarodowych konferencjach STN z czego 4 otrzymały wyróżnienia. Jest laureatem Uczelnianego Konkursu Wiedzy Anatomicznej „Scapula Aurea”.

Po ukończeniu studiów przez okres 2 lat pracował jako wykładowca akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Za działalność naukową został nagrodzony przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2017 roku europejskiego specjalisty urologa FEBU. Jest autorem/współautorem licznych publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych oraz doniesień na zagranicznych i krajowych sympozjach naukowych. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Aktualnie pracuje jako zastępca kierownika Oddziału Urologicznego szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.

W praktyce lekarskiej zajmuje się pełnoprofilową diagnostyką i leczeniem schorzeń urologicznych u mężczyzn i kobiet. Szczególny nacisk kładzie na techniki małoinwazyjne oraz uroonkologię.