lek. med. Jakub Żmudzki

Specjalista Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
W latach 2005-2023 pracował jako asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii GCM w Katowicach Ochojcu odbywając szkolenie z zakresu ww specjalności.
W Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prowadził dydaktykę wśród studentów Wydziału Lekarskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób z zakresu powyższych specjalności z szczególnym uwzględnieniem schorzeń naczyń.
Diagnozując choroby naczyń posługuje się biegle techniką ultrasonografii dopplerowskiej, analizą obrazów tomografii komputerowych i angiograficznych.
W leczeniu operacyjnym posługuje się technikami chirurgii klasycznej tzw. otwartej, laparoskopowej oraz wewnątrznaczyniowej.

Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowo-szkoleniowych na terenie Polski i poza jej granicami.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.