Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Kostecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
Wdrożenie innowacyjnej, kompleksowej metody leczenia ran przewlekłych i trudno gojących się.

Celem projektu jest wdrożenie do praktyki lekarskiej innowacyjnych rozwiązań produktowych (urządzeń), procesowych (nowy schemat leczenia) oraz nie technologicznych (organizacyjnych) w zakresie monitorowanej terapii ran przewlekłych i trudno gojących się przy użyciu nowoczesnych metod fizykalnych.

Efektem projektu będzie rozbudowa oferty medycznej o innowacyjne i skuteczne metody leczenia ran przewlekłych.


Dofinansowanie projektu z UE: 180 472,00 PLN

Wartość projektu: 473 680,00 PLN