dr n. med. Marta Maciak, specj. stom. z endodoncją

Od 1999 r. absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe zdobywała prywatnych klinikach w Niemczech. Specjalizację II stopnia w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją uzyskała osiem lat później. Tytuł doktora nauk medycznych zdobyła w 2009 r.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Implantologicznego oraz uczestnikiem wielu szkoleń i kongresów w kraju i za granicą. Autorka wielu publikacji z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. Współorganizator kursów praktycznych i wykładowca z dziedziny endodoncji i stomatologii estetycznej w kraju i za granicą.  Jest lekarzem obdarzonym cierpliwością, ciepłem i niezwykłymi umiejętnościami manualnymi. Każdą wolną chwilę spędza z synem – Pawłem – w plenerze.