dr n. med. Jacek  Kostecki

Specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Ukończył Śląską Akademię Medyczną w 1993r. Jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Starszym Asystentem Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Ochojcu.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał na na podstawie rozprawy doktorskiej na temat: Wpływ usunięcia żyły odpiszczelowej na hemodynamikę w kończynie dolnej.

Doktor Kostecki swoim pacjentom zapewnia dostęp do pełnej diagnostyki dopplerowskiej chorób naczyń i działań terapeutycznych w zakresie chirurgii naczyniowej, angiologii i chirurgii ogólnej. Wykonuje zabiegi operacyjne laserowego i tradycyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych, zabiegi skleroterapii i laseroterapii przezskórnej. Wykonuje pełen zakres zabiegów z zakresu chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej w tym zabiegów laparoskopowych.

Doktor Jacek Kostecki jest autorem wielu publikacji naukowych oraz uczestnikiem licznych konferencji i sympozjów naukowych. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, którego był Sekretarzem w latach 2012-2014 r.