dr n. med. Michał Milka

Specjalista w zakresie okulistyki, chirurg specjalizujący się w operacjach przedniego odcinka oka. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia zaćmy, jaskry, chorób rogówki, chorób siatkówki, zaburzeń aparatu ochronnego oka, zespołu suchego oka oraz innych chorób oczu.

Starszy asystent Oddziału Okulistycznego z Zespołem Zabiegowym, Pododziałem Chirurgii Refrakcyjnej, Oddziałem Okulistyki Dziecięcej i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Od 2015 r. współpracuje z Kliniką Okulistyczną „Szpital Pod Bukami” w Bielsku-Białej gdzie wykonuje zabiegi w zakresie mikruchirurgii oka. Wykładowca Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prezentowanych prac i opublikowanych artykułów naukowych a także współautorem i tłumaczem książek z dziedziny okulistyki klinicznej.

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym w 2014r. obronił rozprawę doktorską pt: „Zastosowanie Lasera Femtosekundowego w przeszczepach u pacjentów ze stożkiem rogówki”. Specjalizację w zakresie okulistyki ukończył pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Edwarda Wylęgały na Oddziale Klinicznym Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej w Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

Umięjętności praktyczne i teoretyczne doskonalił m.in w Klinice Uniwersyteckiej w Tibindze, Monachium oraz Barcelonie. Członek ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) oraz European Association for Vision and Eye Reasearch a także Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (w tym sekcji rogówkowej PTO). Staż w zakresie okulistyki dziecięcej odbył w Oddziale Okulistyki, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie Międzylesiu. Prowadzi kursy i szkolenia w zakresie diagnostyki w okulistyce oraz chirurgii zaćmy i przedniego odcinka oka.

Członek komitetów organizacyjnych i naukowych Międzynarodowego Sympozjum: Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki oraz Śląskiego Meetingu Siatkówkowego. Wieloletni współpracownik Banku Tkanek Oka w Katowicach oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii „Homograft” w Zabrzu.