dr n. med. Dariusz  Basek

Specjalista chirurgii dziecięcej. Posiada blisko 30 letni staż pracy zawodowej.
Swoje umiejętności i wiedzę poszerza biorąc udział w licznych kursach specjalistycznych zarówno z zakresu ultrasonografii, jak i ultrasonografii zabiegowej – biopsje, drenaże, obliteracje zmian u dzieci pod kontrolą USG. Posiada certyfikaty ukończenia kursów: ,,Chirurgia endoskopowa u noworodków”, ,,Zastosowanie bronchoskopii w stanach zagrożenia życia u pacjentów pediatrycznych”, ,,Zaawansowane techniki laparoskopowej chirurgii bariatrycznej” w ramach Polskiej Szkoły Bariatrii i Chirurgii Metabolicznej – 2017r.

Aktywny uczestnik Zjazdów i Sympozjów Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Szczególne zainteresowania i umiejętności doktora Basek to chirurgia wad wrodzonych, chirurgia laparoskopowa u dzieci.